We gaan knallend door, of het wordt knallend niets

22 november 2023

Zoals in het artikel van het Noord-Hollands Dagblad op 2 september jl. heeft gestaan, wordt het helaas “Knallend Niets”.

Sinds 2018 ben ik per toeval in de rol als voorzitter binnen de turnsport terecht gekomen. Ambitieus en gedreven hebben we binnen de toenmalige organisatie gekeken naar een heldere toekomstvisie. Een toekomstvisie die, landelijk en regionaal, de dames turnsport verder moest helpen ontwikkelen. Hiervoor moest een semiprofessionele organisatie worden opgericht.

Met gepassioneerde mensen en een stuk eigenheid, hebben we onderscheid gemaakt in recreatie- en topsport en hier 2 organisaties naast elkaar voor ingericht, Gymnastiekvereniging West-Friesland en Stichting TopTurnen West met beide een duidelijke richting en strategie.

De strategie van TopTurnen West was het mede helpen ontwikkelen en ondersteunen van het nationale en regionale dames turnen door een turncentrum met kwaliteit te zijn. Kwaliteit, een van onze kernwaarde, hadden we met Monique Zwarthoed als hoofdtrainster van TopTurnen West. Met haar technische kennis hebben vele dames vanuit de regio zichzelf ontwikkeld tot goede turnsters, tot nationaal en internationaal niveau.

Daarnaast wilde we inspirerend zijn voor onze omgeving en jonge turnsters maar ook de aangesloten partners. Door verschillende activiteiten te organiseren hebben we getracht omliggende verenigingen, sponsoren en overige instanties mee te krijgen in de doelstellingen van TopTurnen West.

Door de moeilijke periode tijdens de Covid-pandemie en ook het daaropvolgend Verinorm onderzoek is het landelijke turnen onder druk komen te staan. Ook TopTurnen West heeft hier veel last van gehad. Organisatorisch maar ook zeker financieel. De verwachte groei bleef uit en het fundament kon niet verder worden verstrekt.

Met vereende krachten en inzet van vele, maar zeker hierin het kader, is de focus op de ontwikkeling van de turnsters nooit vergeten. Helaas is het niet gelukt om voldoende partners te binden aan deze ontwikkeling, waarin we de droom van jonge turnsters proberen te verwezenlijken, om voldoende financiële draagkracht te creëren en een gezonde en duurzame organisatie neer te zetten.

Ook is er geprobeerd om in de afgelopen periode collectief het turnlandschap te versterken in samenwerking met de KNGU. In een eerder stadium hebben we duidelijk onze zorg uitgesproken over de ontwikkeling van het Nederlandse dames turnen en welke rol wij hier graag in zouden willen vervullen als regionaal opleidingscentrum voor Noord-Holland Noord. Hier was enigszins de hoop op gevestigd maar het uitblijven van daadwerkelijke concrete vervolg stappen vanuit de KNGU heeft niet geresulteerd in een samenwerking of een mogelijkheid om het voortbestaan van TTW te waarborgen

Het wordt dus helaas “Knallend Niets”. Gezien de ontstane situatie heeft het bestuur van TopTurnen West besloten om per 31 december 2023 haar activiteiten te staken. De gepassioneerde inzet van de afgelopen 12 jaar, het plezier, de idealen, de dromen, alles spat op het moment uiteen.

Robert Slippens
Voorzitter TopTurnen West